KBA Nijmegen
KBA
KBA
2022

Werving en matching van zij-instromers

Onderzoek naar de behoefte aan het werven en matchen van zij-instromers binnen het Onderwijspact
Kelly Beurskens, Rita Kennis & Bianca Leest

Schoolbesturen (vo en mbo) en lerarenopleidingen uit de regio Utrecht zijn verenigd in het Onderwijspact. In opdracht van het Onderwijspact Utrecht is onderzoek gedaan naar de gezamenlijke werving en matching van zij-instromers. Het onderzoek bestond uit twee delen: (1) het in kaart brengen van de behoefte in het netwerk om gezamenlijk zij-instromers te werven en te matchen en (2) het inventariseren van de mogelijkheden om deze werving en matching verder door te ontwikkelen, met het doel een groter aantal matches te realiseren.


Lees deze publicatie


Terug