Behoefte aan een masteropleiding Healthy Lifestyle

De aan de huidige en toekomstige leefstijl gerelateerde problematiek vraagt om een nieuw type functionaris op het brede terrein van healthy lifestyle. De huidige initiële bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs voorzien niet in de behoefte aan deze expertise. Daarnaast zijn er universitaire bachelor-  en masteropleidingen  in de domeinen bewegingswetenschappen, gezondheidswetenschappen en gezondheidsvoorlichting en  -bevordering (GVO). Daar worden functionarissen opgeleid die  weliswaar  veel theoretische kennis en bagage hebben, maar onvoldoende thuis zijn in het uitvoerende werk om vanuit die praktijkkennis en  -ervaring te werken aan vernieuwing en verbetering.
Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat  vijf  ALO-opleidingen (Amsterdam, Arnhem/Nijmegen, Den Haag,  Groningen  en Zwolle) voornemens zijn om gezamenlijk een landelijke professionele master healthy lifestyle te starten.

Om meer invulling aan deze plannen te kunnen geven, heeft het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) onderzoek gedaan  naar  zowel de behoefte op de arbeidsmarkt aan de betreffende hbo-masteropleiding (middels een enquête onder 75 arbeidsorganisaties),  als naar de behoefte onder potentiële instromers van deze opleiding  (door middel van een enquête onder 229 alumni van bachelor sportopleidingen). Voorafgaand aan de enquêtes zijn het beroepscompetentie-  en opleidingsprofiel waarop de masteropleiding healthy lifestyle zich richt, gevalideerd door middel van interviews met sleutelfiguren.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

leerprestaties

Prestaties 15-jarigen in exacte vakken en leesvaardigheid flink gedaald

dr. Annemarie van Langen

Geplaatst op 5 december 2023 Lees publicatie
onderwijs

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

dr. Loes van Druten

Geplaatst op 9 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief