De behoefte aan nieuwe beroepsopleidingen op het terrein van Leisure, Sport en Toerisme in Zeeland onderzocht

De Hogeschool Zeeland en het ROC Zeeland zoeken actief de samenwerking met het bedrijfsleven, scholen voor VMBO, gemeenten en de provincie Zeeland. Voor de Zeeuwse economie is het toerisme een belangrijke bron van inkomsten. Vanuit hun betrokkenheid bij toerisme en vrijetijdsbesteding nemen de Hogeschool en het ROC Zeeland een aantal ontwikkelingen waar, die mogelijkerwijs gevolgen hebben voor de inrichting van hun opleidingen op het terrein van Leisure, Sport en Toerisme:

  • nationaal en internationaal gezien groeit het economisch belang van Leisure, Sport en Toerisme;
  • het toerisme binnen Zeeland zelf lijkt te stagneren;
  • binnen het domein van toerisme en vrijetijdsbesteding ontstaan steeds meer dwarsverbanden tussen traditioneel gescheiden subdomeinen.

Genoemde ontwikkelingen vormen voor de Hogeschool Zeeland en het ROC Zeeland aanleiding om nader onderzoek te laten doen naar de noodzakelijkheid en wenselijkheid van nieuwe opleidingen op het domein van Leisure, Sport en Toerisme dan wel aanpassing van hun bestaande opleidingenaanbod. Om bovenstaande vragen van een antwoord te voorzien zijn interviews afgenomen bij ruim 25 sleutelpersonen, die hetzij landelijk, hetzij binnen de provincie Zeeland een belangrijke rol vervullen op het domein van Leisure, Sport en Toerisme. Naast de informatie uit de interviews is gebruik gemaakt van wetenschappelijke publicaties en landelijke en regionale informatiebronnen op het terrein van Leisure, Sport en Toerisme. Op grond van het onderzoek zijn een aantal relevante ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdsdienstverlening in beeld gebracht en eventuele implicaties daarvan voor het bestaande opleidingenaanbod van ROC Zeeland en Hogeschool Zeeland.

Download de pulicatie hieronder

Lees ook

arbeid

Eindrapport DI-onderzoek gemeentemedewerkers

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 30 mei 2023 Lees publicatie
arbeid

De inzet van buitenlands personeel in de TI

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 11 mei 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief