Effectmeting Stimuleringsplan Loopbaan Oriëntatie Begeleiding MBO

Van eind 2010 tot halverwege 2012 is de eerste tranche van het Stimuleringsproject Loopbaanoriëntatie en Begeleiding in het mbo uitgevoerd. Dit project bestond uit diverse deelactiviteiten met als gemeenschappelijk doel om loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in het mbo te stimuleren en de kwaliteit van LOB te verhogen. In het Stimuleringsproject is dit doel in een groot aantal ambities en gewenste resultaten uiteengelegd. In opdracht van MBO diensten heeft het KBA onderzocht in welke mate de verschillende deelactiviteiten bijdragen aan het realiseren en verbeteren van LOB in het mbo.

KBA heeft in twee rondes de verschillende activiteiten doorgelicht; bij aanvang van het project en aan het eind. Dat leverde het volgende beeld op:

in vrijwel alle deelactiviteiten is afgeweken van de geplande aanpak;
in de helft van de deelactiviteiten zijn de beoogde doelen geheel of grotendeels gerealiseerd, in vijf
gevallen gedeeltelijk of is dat nog onduidelijk (omdat zich dat pas op termijn laat meten) en in één deelactiviteit is het doel niet gehaald;
op één na zijn in alle deelactiviteiten de beoogde resultaten behaald;
in zeven deelactiviteiten is het product getest, in drie gedeeltelijk en in twee niet;
volgens negen van de twaalf deelactiviteiten voldoet het door hen opgeleverde product aan de kwaliteitseisen die ze daaraan stellen, volgens twee is dat nog onduidelijk (moet dat blijken in het gebruik van het product) en in een geval is zodanig afgeweken van de opdracht dat dit buiten beschouwing is gelaten.

Overallconclusie is dat het Stimuleringsplan alles in zich heeft om LOB in het mbo te bevorderen en de kwaliteit ervan te verhogen. Maar dit verschilt voor drie hoofdonderdelen waarop de evaluatie zicht richtte: (i) de realisatie van LOB op schoolniveau, (ii) oplevering van kennis en instrumenten en (iii) de verspreiding daarvan.
Het project draagt vooral bij aan het creëren van voorwaarden voor LOB (zoals het trainen van docenten) en het beschikbaar stellen van kennis en instrumenten voor het gehele mbo-veld. De resultaten op het gebied van het realiseren van LOB op schoolniveau en de verspreiding van kennis en instrumenten blijven daarbij achter. Voor het realiseren van succesvolle LOB op schoolniveau is het positief dat alle activiteiten zich (mede) hebben gericht op docenten en dat voor hun tal van instrumenten zijn ontwikkeld. Maar de achterblijvende betrokkenheid van het management van scholen bij LOB is een minpunt, omdat daarmee de borging van LOB in het geding is.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc

Lees ook

onderwijs

Werving en matching van zij-instromers

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie
beroepsonderwijs

Veiligheid in het onderwijs

Daniëlle van Helvoirt MSc

Geplaatst op 6 december 2022 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief