Resultaten Monitor NP-PA 2009-2010

De opleidingen Master Advanced Nursing Practice (MANP) en Master Physican Assistant (MPA) zijn in 2004 als geaccrediteerde en bekostigde hbo-masteropleidingen van start gegaan. De opleidingen worden bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (opleidingskosten) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (loonsuppletie) waarbij het in eerst instantie ging om 250 en daarna om 325 structureel bekostigde opleidingsplaatsen. Naar aanleiding van een door KBA uitgevoerd onderzoek is in 2008 het aantal opleidingsplaatsen verhoogd naar 400 voor beide opleidingen samen. Daarbij is afgesproken dat de opleidings- en arbeidsmarktbehoefte aan NP’s en PA’s de komende jaren gemonitord zal worden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Platform NP-PA subsidie gegeven om daar onderzoek naar te laten doen. Het platform heeft KBA gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Het rapport is een geïntegreerde beschrijving van de uitkomsten van de monitor en de drie aanvullende deelonderzoeken:

  • Een onderzoek naar de verhouding tussen het aantal vooraanmeldingen en het uiteindelijk aantal inschrijvingen voor de MANP- en MPA- opleidingen op basis van gegevens uit de deelnemersadministratie van de opleidingen.
  • Een telefonische enquête naar arbeidsmogelijkheden en -belemmeringen voor NP’s en PA’s binnen organisaties waar nog geen NP’s en PA’s werkzaam zijn. Aan de enquête deden 83 respondenten mee.
  • Een onderzoek dat bestond uit 14 gevalstudies naar substitutie- en andere effecten van de inzet van NP’s en PA’s.

Eén van de conclusies van het onderzoek is dat de opleidingscapaciteit voor de MANP en MPA samen met 50 tot 100 plaatsen moeten worden verruimd, om de komende jaren tegemoet te komen aan de vraag naar nurse practitioners en physician assistants.

Download de publicatie hieronder. 

Lees ook

arbeid

De inzet van buitenlands personeel in de TI

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 11 mei 2023 Lees publicatie
arbeid

Rapportage KBA monitor carrosseriebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 11 mei 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief