Verkenning van de behoefte aan paramedische beroepen op mbo-niveau

In opdracht van Calibris, Kenniscentrum voor leren in de praktijk zorg, welzijn en sport, is KBA nagegaan in welke mate er behoefte is aan paramedische beroepen op mbo-niveau.
Het onderzoek was gericht op de vakgebieden waarin de hbo-paramedici werkzaam zijn die in de wet BIG worden onderscheiden. Dat zijn fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar, oefentherapeuten, Mensendieck, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, radiodiagnostisch laboranten en radiotherapeutisch laboranten. Naast deze lijst is in overleg met de adviescommissie afgesproken in het onderzoek ook twee beroepsgroepen te betrekken die niet in de wet BIG zijn opgenomen, maar qua omvang een substantieel deel van de paramedische beroepsgroep uitmaken, te weten: operatieassistenten (circa 4.000) en anesthesiemedewerkers (circa 2.000). Aan beide beroepen bestaan tekorten op de arbeidsmarkt en wellicht zou de introductie van mbo-paramedici die tekorten kunnen terugdringen.
De gegevens over de behoefte aan paramedische beroepen op mbo-niveau zijn verzameld via bronnenstudie en een, gezien de reikwijdte van het onderzoek, relatief beperkt aantal interviews (29). De resultaten hebben vooral een kwalitatief karakter en geven een beeld van de behoefte aan paramedische mbo-functies op hoofdlijnen.
Uit het onderzoek blijkt dat er in verschillende vakgebieden behoefte bestaat aan een paramedische assistent op mbo-niveau en opleidingen voor dergelijke assistenten. Deze vakgebieden zijn radiologie, fysiotherapie, ergotherapie (in grote instellingen), mondhygiëne en diëtiek. Voor fysiotherapie, ergotherapie en diëtiek bestaat deze behoefte met name in de intramurale gezondheidszorg en voor fysiotherapie eventueel in grote zelfstandige praktijken. In kleine zelfstandige praktijken wordt geen behoefte gevoeld aan assistenten op mbo-niveau. Voor diëtiek gaat het om een specifieke invulling van de functie, namelijk de ‘oude’ functie voedingsassistent. In de werkvelden waarin logopedisten, operatieassistenten, orthoptisten, optometristen, oefentherapeuten Cesar en oefentherapeuten Mensendieck werken, is er geen behoefte aan paramedisch assistenten op mbo-niveau. Voor anesthesieassistenten is de situatie vooralsnog niet duidelijk.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief